• Protokoły wyników głosowania w okręgu wyborczym i wyników wyborów w wyborach Parlamentarnych 2019 - Tarnów