• Kandydaci zarejestrowani przez Okręgową Komisję Wyborczą w Tarnowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  INFORMACJE DLA WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie w sprawie odmowy rejestracji list kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tuchowie w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 29 września 2019 r.
 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W TARNOWIE
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębno w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 7 lipca 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Borzęcin w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 7 lipca 2019 r.
  III Edycja Konkursu Wybieram Wybory - wyniki etapu szkolnego
 • Zarządzono wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wybory uzupełniające do rady Gminy Trzciana w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.