• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE II z dnia 23 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOWIE I z dnia 23 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W TARNOWIE I i II Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 R. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.