• Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Tarnowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rad Powiatu
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 • Informacja Komisarzy Wyborczych w Tarnowie z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 4 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I oraz Komisarza Wyborczego w Tarnowie II dla pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których dotyczy obowiązek założenia strony internetowej komitetu i poinformowania o tym fakcie komisarza