• Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 13 stycznia 2015 r. o unieważnieniu wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie
    Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 marca 2015 r. o unieważnieniu wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie