• Okręg nr 2 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2003 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ok
  Okręg nr 2 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r.
 • Okręg nr 2- Dane o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 r. w okręgu wyborczym Nr 2
  Okręg nr 2 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r.
 • Okręg nr 2 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitet
  Okręg nr 2 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Okręg nr 2 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Okręg nr 2 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 r.
 • Okręg nr 2 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 27 kwietnia 2003 r.
  Okręg nr 2 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej