• Komisarz Wyborczy w Tarnowie I
  Katarzyna Joanna Tutaj

  Radca Prawny

  Terminy dyżurów:  poniedziałki w godzinach  9.00-11.00, środy w godzinach 13.00-15.00

  Komisarz Wyborczy pełni dyżur w siedzibie Delegatury 
  Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie: 

  Al. Solidarności 5-9, VII piętro, pokój nr 714 

  telefon:  146 213 985, 146 963 217, fax:  146 211 679

  adres e-mail: Pokaż adres e-mail

  Data powołania
  03.04.2018 r.

  Data zakończenia kadencji
  03.04.2023 r.

  Właściwość terytorialna

  powiaty: dąbrowski, tarnowski; miasto na prawach powiatu: Tarnów.