Komisarze wyborczy
  • Katarzyna Joanna Tutaj

    Komisarz Wyborczy w Tarnowie I

    Przemysław Szpik

    Komisarz Wyborczy w Tarnowie II