• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 9 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pleśna
  POSTANOWIENIA Komisarzy Wyborczych w Tarnowie w sprawie rozwiązania komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Tarnowie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 2019
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Tarnowie w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tuchowie
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Tarnowie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Tarnowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Tarnowie w sprawach podziału gmin na stałe obwody głosowania oraz utworzeniu obwodów odrębnych w gminach w Wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Borzęcin
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego