• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Tarnowie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych o powołaniu komisji obwodowych
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Tarnowie o dodatkowych zgłoszeniach oraz losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
    Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej