• Wyciąg z Obwieszczenia Komisarzaz Wyborczego w Krakowie z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniającego obwieszczenie z dnia 24 październiak 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
 • Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
  Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Radny w gminie: kto może kandydować?
  Radny w powiecie: kto może kandydować?