• Edytor dokumentów wymaganych do złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz do zgłoszenia kandydata na senatora.