• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2013 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2013 r. o okręgu wyborczym nr 73 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2013 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2013 r.
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wizualizacja wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych
 • Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 kwietnia 2013 r.