• Referendum gminne w sprawie odwołania, Wójta Gminy Wierzchosławice, przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 10 stycznia 2016 roku