Wykaz urzędników wyborczych

Stan na dzień 5 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) starosta lub wójt ustanawia pełnomocnika do spraw wyborów
– urzędnika wyborczego.

Porozumienia zawarte odpowiednio pomiędzy Starostami, Wójtami, Burmistrzami i Prezydentem Miasta Tarnowa, a działającym z upoważnienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie określają zasady współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia09-06-2016 12:50
    Wprowadził:Janusz Różycki
  • Data modyfikacji15-01-2018 12:34
    Wprowadził:Renata Dzik