AKTUALNOŚCI

 • Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu - 24 lutego 2019 r.
 • KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W TARNOWIE I i II Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 R. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żegocina - 10 lutego 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Łapanów - 10 lutego 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żabnie - 10 lutego 2019 r.
 • POSTANOWIENIA Komisarzy Wyborczych w Tarnowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Kandydaci na radnych - zasady i sposób zgłaszania
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych
 • Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Informacje o stanie rejestru wyborców

WYDARZENIA

 • Konkurs Wybieram Wybory - III edycja
 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W TARNOWIE
 • INFORMACJA o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur