AKTUALNOŚCI

 • Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Tarnowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rad Powiatu
 • POSTANOWIENIA Komisarzy Wyborczych w Tarnowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzęcinie
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Bochni
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzesku
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 19 września 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Łapanów do stanu faktycznego
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Rzepiennik Strzyżewski do stanu faktycznego
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciężkowicach
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Tarnowie
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Bochni
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bochni
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 4 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I oraz Komisarza Wyborczego w Tarnowie II dla pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których dotyczy obowiązek założenia strony internetowej komitetu i poinformowania o tym fakcie komisarza
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 sierpnia 2018 r.w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa do stanu faktycznego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Mędrzechów i gminy Pleśna do stanu faktycznego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Bochnia do stanu faktycznego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Brzeskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Kandydaci na radnych - zasady i sposób zgłaszania
 • Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zasady i sposób zgłaszania
 • KOMUNIKATY Komisarzy Wyborczych w Tarnowie z dnia 20 sierpnia 2018 r. dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych gminach, na obszarach swoich właściwości terytorialnych.
 • KOMUNIKATY Komisarzy Wyborczych w Tarnowie dotyczące przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dn. 8 sierpnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Żegocina do stanu faktycznego określonego w postanowieniu DTA-5242-1/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Szczurowa.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Żegocina.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 22 maja 2018r. w sprawie podziału gminy Bochnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych
 • Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych
 • Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej!
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
 • Informacje o stanie rejestru wyborców

WYDARZENIA

 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W TARNOWIE
 • INFORMACJA o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
 • Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur