• Komisarz Wyborczy w Tarnowie
  Jacek SATKO

  Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie

  Terminy dyżurów:  poniedziałki w godzinach 10.00-12.00

   

  Komisarz Wyborczy pełni dyżur w siedzibie Delegatury 
  Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie: 

  Al. Solidarności 5-9, VII piętro, pokój nr 714 

   

  telefon:  146 213 985, 146 963 217

  fax:  146 211 679

  Data powołania
  20.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  20.08.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski; miasto na prawach powiatu: Tarnów.