• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składach rad w kadencji 2014-2018 r.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Miejskiej w Tarnowie.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Miejskiej w Tarnowie.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie