Państwowa Komisja Wyborcza - Postanowienia
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dn. 8 sierpnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Żegocina do stanu faktycznego określonego w postanowieniu DTA-5242-1/18 Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Szczurowa.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Żegocina.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Bochnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żegocina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borzęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składach rad w kadencji 2014-2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Miejskiej w Tarnowie.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tarnowie.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Miejskiej w Tarnowie.