II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - szczegóły

Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego
– w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. 

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Zgłoszenia z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie tj. powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta na prawach powiatu: Tarnów przyjmowane są w siedzibie Delegatury: 33-100 Tarnów, al. Solidarności 5-9 lub drogą mailową na adres: tar-dyr@kbw.gov.pl  w terminie do dnia 17 października 2017 r.

Zgłoszenia Uczniów do Konkursu dokonuje Dyrektor szkoły lub jego zastępca, przesyłając następujące dokumenty:

 • skan podpisanego przez siebie zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu),
 • skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez nauczyciela (opiekuna) każdego zgłaszanego ucznia (załącznik nr 2 do regulaminu),
 • skany oświadczeń ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego o zgodzie na udział w Konkursie oraz o akceptacji regulaminu Konkursu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Organizatora pracy złożonej w etapie wojewódzkim Konkursu, jeżeli Uczeń zostanie do tego etapu zakwalifikowany i weźmie w nim udział (załącznik nr 4 i 5
  do regulaminu).

W razie pytań zadzwoń do nas pod numer: 14 621 39 85


Terminarz

Regulamin Konkursu oraz wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych zamieszczone są poniżej :
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Upłynął termin zgłoszeń do II edycji Konkursu "Wybieram wybory"
 • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - szczegóły
 • Większość uczestników konsultacji za kartą – książeczką
 • Wszystko, co warto wiedzieć o wyborach samorządowych na portalu edukacyjnym Krajowego Biura Wyborczego
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:14-09-2017 13:55
  Wprowadził:Renata Dzik
 • Data modyfikacji:12-10-2017 9:50
  Wprowadził:Renata Dzik