II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - szczegóły

Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego
– w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. 

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Zgłoszenia z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie tj. powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta na prawach powiatu: Tarnów przyjmowane są w siedzibie Delegatury: 33-100 Tarnów, al. Solidarności 5-9 lub drogą mailową na adres: tar-dyr@kbw.gov.pl  w terminie do dnia 17 października 2017 r.

Zgłoszenia Uczniów do Konkursu dokonuje Dyrektor szkoły lub jego zastępca, przesyłając następujące dokumenty:

 • skan podpisanego przez siebie zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu),
 • skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez nauczyciela (opiekuna) każdego zgłaszanego ucznia (załącznik nr 2 do regulaminu),
 • skany oświadczeń ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego o zgodzie na udział w Konkursie oraz o akceptacji regulaminu Konkursu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Organizatora pracy złożonej w etapie wojewódzkim Konkursu, jeżeli Uczeń zostanie do tego etapu zakwalifikowany i weźmie w nim udział (załącznik nr 4 i 5
  do regulaminu).

Podczas etapu szkolnego, uczestnicy rozwiązywać będą test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny testu obejmować będzie te działy Kodeksu wyborczego, które dotyczą wyborów do rad i sejmików, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pytania dotyczyć będą także przepisów wstępnych i  karnych oraz  zapisów o organach wyborczych.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, zostanie ogłoszona w dniu 16 listopada 2017 r.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów: „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”, „Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej” lub „Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”.

Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018 r.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 roku w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania – podobnie jak w etapie szkolnym przygotowane na podstawie działów I, II oraz VII-IX Kodeksu wyborczego.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych. Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.

Informacje na temat Konkursu są systematycznie publikowane  na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl .

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu, zamieszczonym poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 14 621 39 85, 14 696 32 17 lub mailowo pod adresem: tar-dyr@kbw.gov.pl


Terminarz

ZOBACZ POZOSTAŁE
 • INFORMACJA o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
 • Znamy finalistów II edycji Konkursu „Wybieram wybory”
 • Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:14-09-2017 13:55
  Wprowadził:Renata Dzik
 • Data modyfikacji:10-11-2017 13:46
  Wprowadził:Renata Dzik