• Konsultacje dotyczące nowego wzoru kart do głosowania z przewodniczącymi rad osiedlowych miasta Tarnowa.

 • Konsultacje dotyczące nowego wzoru kart do głosowania w gminie Bolesław.

 • Konsultacje dotyczące nowego wzoru kart do głosowania w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie.

 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie.

 • Lista laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" na terenie działania Delegatury KBW w Tarnowie

   

 • Konsultacje dotyczące nowego wzoru kart do głosowania z przewodniczącymi rad osiedlowych miasta Tarnowa.
 • Konsultacje dotyczące nowego wzoru kart do głosowania w gminie Bolesław.
 • Konsultacje dotyczące nowego wzoru kart do głosowania w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie.
 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie.
 • Lista laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" na terenie działania Delegatury KBW w Tarnowie